Podkładki elastomerowe i ślizgowe

 

Ogólne wskazówki dotyczące stosowania podkładek elastomerowych i folii ślizgowych

Tylko fachowe ułożenie gwarantuje właściwe działanie podkładek.

Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może spowodować obniżenie nośności podkładki.

Przylegające powierzchnie muszą być wygładzone, poziome, równe i ułożone równolegle względem siebie.

Przylegające powierzchnie muszą mieć odpowiednią wytrzymałość na obciążenia. Zapewnić należy odpowiednią wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne (zobacz informacje o podkładkach N 15/N 20). Podkładki należy układać w obszarze umieszczonego w betonie zbrojenia statycznego przylegających do siebie (poprzez podkładkę) elementów konstrukcji.

Nie wolno blokować możliwości deformacji krawędzi podkładek (rozszerzanie podczas obciążenia liniowego, przemieszczenie, skręcenie). Podczas układania podkładek zarówno one, jak i powierzchnie przylegania muszą być suche. Nie wolno przyklejać podkładek klejem. W przypadku braku zabezpieczenia przed przesunięciem zastosować należy odpowiednie środki konstrukcyjne. Podkładki muszą być wolne od tłuszczy, rozpuszczalników i innych podobnych substancji, w szczególności zaś wolne od płynu antyadhezyjnego do szalunków.

W przypadku betonowania na miejscu budowy stosowny obszar należy wypełnić odpowiednim materiałem miękkim (np. pianą), który należy połączyć z podkładką taśmą klejącą.

 

 

Ustawienie do betonowania na miejscu budowy

Dodatkowe instrukcje dla podkładek NEG, B1EG

Przeważnie podkładki elastomerowe ślizgowe układa się płytą ślizgową do góry (cała powierzchnia jest „twarda”). Należy przestrzegać ewentualnie odrębnych zaleceń projektanta.

 

Dodatkowe instrukcje dla podkładek żebrowanych SD

W przypadku używania modułów prefabrykowanych fugę (szczelinę) pod podkładką należy wypełnić odpowiednim materiałem miękkim bezpośrednio po ułożeniu podkładki.

W przypadku betonowania na miejscu budowy powierzchnię podkładki żebrowanej SD należy zabezpieczyć sztywnym materiałem (np. kartonem)

 

Tylko fachowe ułożenie gwarantuje właściwe działanie podkładek taśmowych ślizgowych.

Powierzchnie przylegające muszą być poziome, równe i wolne od zabrudzeń oraz olejów.

W przypadku stropów betonowych wylewanych na miejscu budowy szalunek należy umieścić od 15 mm do 20 mm powyżej górnej krawędzi podkładki taśmowej.

W przypadku wewnętrznych ścian wykańczanych tynkiem należy pozostawić przerwę w tynku na poziomie pracy podkładki.

 

TG1A

W przypadku układania nielaminowanych folii ślizgowych stykające się powierzchnie muszą być bardzo gładkie, równe i czyste, aby nie ograniczać funkcjonalności produktu. W innym przypadku należy zastosować warstwy ochronne wyrównujące ewentualne nierówności przylegających powierzchni.

 

TG 1 A + b1, TG 1 A + b4 i TG 5 POM + b4

Folie ślizgowe laminowane z jednej strony należy układać powierzchnią laminowaną do dołu.

 

TDG 27 SZ, TD 21 S

Podkładki taśmowe rdzeniowe należy układać rdzeniem elastomerowym do dołu.

Końce podkładek taśmowych powinny być łączone na styk (bez zakładek) i zabezpieczone taśmą klejącą, tak aby uniemożliwić wnikanie betonu.

NIGDY NIE MOCOWAĆ GWOŹDZIAMI!

 

 

Tylko fachowe ułożenie gwarantuje właściwe działanie folii ślizgowych stosowanych na dużych powierzchniach. Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może spowodować pogorszenie współczynnika tarcia powierzchni.

 1. Podłoże musi być poziome, wyrównane i wygładzone.

 2. Dolną warstwę włókniny należy rozłożyć na oczyszczonym podłożu w kierunku dłuższego boku warstwy bez stosowania zakładek. Poszczególne pasy włókniny należy połączyć taśmą klejącą.

 3. Pierwsze dwa pasy folii ślizgowej należy ułożyć prostopadle do pasów włókniny. Kolejne pasy folii należy układać równolegle do dwóch pierwszych pasów.

 4. Taśmę klejącą łączącą długie boki folii ślizgowej należy usunąć. Pierwszy pas folii (A) należy odchylić na szerokość ok. 20 cm i w powstałą w ten sposób lukę wsunąć kolejny pas (B) na głębokość ok. 5 cm, tworząc zakład. Po złączeniu (na zakład) pasów folii miejsca zakładu należy zakleić taśmą klejącą wzdłuż całej długości połączenia. Tak samo należy postępować w celu złączenia kolejnych pasów folii ślizgowej.

 5. Górną warstwę włókniny należy rozłożyć bez zakładek między pasami w tym samym kierunku co pasy dolnej warstwy. Poszczególne pasy włókniny należy połączyć taśmą klejącą i zabezpieczyć przed podmuchami wiatru.

Podkładki niezbrojone - Ruba N15 i N20 Podkładki niezbrojone - Ruba N15 i N20
Podkładki elastomerowe niezbrojone N15 i N20 gwarantują przekazywanie obciążenia na podporę w kontrolowany...
zobacz
Podkładka ślizgowe, punktowe, niezbrojone - Ruba NEG Podkładka ślizgowe, punktowe, niezbrojone - Ruba NEG
Podkładki ślizgowe, elastomerowe, niezbrojone Ruba NEG typu punktowego do łożyskowania dźwigarów, belek...
zobacz
Podkładki ślizgowe, punktowe, zbrojone stalą - B1EG Podkładki ślizgowe, punktowe, zbrojone stalą - B1EG
Podkładki kompensują przesunięcia poziome poprzez swobodny przesuw płyty ślizgowej po rdzeniu podkładki...
zobacz
Podkładki ślizgowe, taśmowe z rdzeniem elastomerowym - TDG 27 SZ Podkładki ślizgowe, taśmowe z rdzeniem elastomerowym - TDG 27 SZ
Podkładki taśmowe, ślizgowe z rdzeniem elastomerowym typu TDG 27 SZ zapobiegają tworzeniu się szczelin...
zobacz
Podkładka taśmowa z rdzeniem elastomerowym stałym - TD 21 S Podkładka taśmowa z rdzeniem elastomerowym stałym - TD 21 S
Podkładki stosowane w celu wyznaczenia punktu stałego lub w przypadku minimalnego przemieszczenia podpieranego...
zobacz
Folia ślizgowa - Ruba TG 1A Folia ślizgowa - Ruba TG 1A
Folie ślizgowe Ruba służą do łożyskowania dachów płaskich o niewielkich rozpiętościach...
zobacz
Folia ślizgowa - Ruba TG 5 POM Folia ślizgowa - Ruba TG 5 POM
Folie ślizgowe typu TG 5 POM laminowane elastomerem przeznaczone są do oddzielania elementów poddawanych...
zobacz
Podkładki dźwiękochłonne - SD i TD 21 SD Podkładki dźwiękochłonne - SD i TD 21 SD
Podkładki pomagają tłumić hałas infradźwiękowy i dźwięki uderzeniowe w budynkach mieszkalnych, biurach...
zobacz
Elementy dźwiękochłonne Elementy dźwiękochłonne
Elementy dźwiękochłonne umożliwiają silne tłumienie dźwięków uderzeniowych zapeweniane dzięki...
zobacz

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń (+48) 22 431 67 89