Łożyska

Materiały do pobrania

 

Podpieranie mostów i porównywalnych konstrukcji

Podkładki elastomerowe, zbrojone stalą - RUBA typ A, B i C zgodnie z normą DIN EN 1337-3 (ze znakiem CE)

 

1. Zastosowanie

Podkładki elastomerowe zbrojone stalą firmy Extrea Polska stanowią bezpieczne, niezawodne i niewymagające konserwacji elementy podpierające mosty i inne podobne konstrukcje już od ponad 30 lat. Przenoszą one duże obciążenia pionowe i kompensują odchylenia, a także przemieszczenia równoległe przy słabym utwierdzeniu w obszarze podkładki.

2. Sposób działania

Specjalna budowa łożysk elastomerowych, zbrojonych firmy Extrea Polska zapewnia bezpieczne, niezawodne i niewymagające konserwacji przenoszenie przez otoczone tworzywem sztucznym płyty zbrojeniowe dużych obciążeń pionowych generowanych przez ciężar własny oraz obciążenie robocze elementów konstrukcyjnych. Jednocześnie następuje kompensacja odchyleń powodowanych np. przez ugięcia oraz przemieszczeń równoległych powodowanych np. przez zmiany termiczne poprzez deformacje wysokiej klasy elastomeru przy niskim poziomie utwierdzenia.

 

 3Właściwości

Wysokiej klasy płyty stalowe stanowią zbrojenie ułożone naprzemiennie z warstwami elastomeru wewnątrz podkładki – taka konstrukcja jest szczególnie odporna na starzenie się i warunki pogodowe. Odporne na obciążenia podkładki zbrojone stalą firmy Extrea Polska są wytwarzane we własnym zakładzie produkcyjnym firmy. Warstwowa konstrukcja chroni płyty zbrojenia przed korozją, zwiększając tym samym trwałość podkładek. Wykorzystanie różnych rodzajów szczególnie wysokiej jakości chloroprenu i kauczuku naturalnego pozwala na używanie podkładek w temperaturach od -40°C do +50°C (przez krótki czas do +70°C) i zapewnia ochronę przed oddziaływaniem środowiska i warunków pogodowych, szczególnie przed ozonem i promieniowaniem ultrafioletowym.

 

 4. Certyfikacja CE 

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego produkcję podkładek elastomerowych zbrojonych zgodnie z normą DIN EN 1337-3 wymagało pomyślnego przejścia różnych testów.
Testy te określiły następujące właściwości:

5. Zgodność z normą potwierdzona zewnętrzną i wewnętrzną kontrolą jakości 

Podkładki elastomerowe zbrojone RUBA wytwarzane są zgodnie z normą DIN EN 1337-3. Norma ta została wprowadzona przez organizację nadzoru budowlanego i jest stosowana w całej UE. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami nasze podkładki są poddawane ciągłej zewnętrznej kontroli jakości. Równocześnie dział zapewniania jakości dba o wewnętrzną kontrolę jakości naszych produktów. Po pomyślnej certyfikacji nasze podkładki są oznaczane CE zgodnie ze świadectwem zgodności WE 0432-CPD-223286. Potwierdza to dodatkowo zgodność produkcji z normą DIN EN 1337-3, w uzupełnieniu innych stosownych dokumentów.

 

 

Projekt podkładek

Punkt 4, norma DIN EN 1337-1: 2000:

„Podkładki należy projektować tak, aby umożliwiały oczekiwane przesunięcia przy możliwie niskich reakcjach”.

Wymóg ten spełniamy dzięki własnej elastycznej produkcji. Wysokiej jakości łożyska elastomerowe RUBA zbrojone stalą zgodne z normą DIN EN 1337-3 są produkowane w każdej długości i szerokości w zakresie od 100 mm do 1000 mm i w całkowitej wysokości do 400 mm. Możliwe są także łożyska o kształcie okrągłym w rozmiarach do 1000 mm. Oferta firmy Extrea Polska wychodzi poza standardowy montaż i obejmuje podkładki o niskich oddziaływaniach reakcyjnych zgodnie z wymogami normy DIN EN 1337-1:2000 dzięki wykorzystaniu specjalnych obiektów produkcyjnych.

 

Elastyczna produkcja zapewnia również poniższe dodatkowe zalety:

 

Podkładki niezbrojone typu F

Produkujemy również podkładki niezbrojone RUBA typu F zgodne z normą DIN EN 1337-3 z tą samą dbałością i zastosowaniem tych samych wysokiej klasy materiałów. 

 

Jakość 

Łożyska elastomerowe zbrojone stalą firmy Extrea Polska stanowią bezpieczne, niezawodne i niewymagające konserwacji elementy podpierające mosty i inne podobne konstrukcje już od ponad 30 lat. Tą wysoką jakość zapewniają wysoko wykwalifikowani specjaliści produkujący podkładki elastomerowe zbrojone RUBA zgodnie z normą DIN EN 1337-3 w nowoczesnych obiektach produkcyjnych. Stała wewnętrzna kontrola jakości prowadzona przez dział zapewniania jakości wraz z zewnętrzną kontrolą jakości prowadzoną przez niezależny instytut badawczy zapewniają niezmiennie wysoką jakość produkcji, na której „można budować”.

 

Typy podkładek zgodnych z normą DIN EN 1337-3 (możliwość łączenia produktów)

Łożyska elastomerowe zbrojone RUBA typu A są całkowicie okryte elastomerem i zbrojone jedną płytą stalową. Podkładki te stosuje się do kompensacji odchyleń i przesunięć równoległych przy dużych obciążeniach pionowych w bezpieczny, niezawodny i niewymagający konserwacji sposób. Wszelkie siły reakcyjne są przekazywane przez elastomer na powierzchnie nośne.

 

 

Łożyska elastomerowe zbrojone RUBA typu B są całkowicie okryte elastomerem i zbrojone co najmniej dwiema płytami stalowymi. Podkładki te stosuje się wtedy, gdy odchylenia i przesunięcia równoległe są zbyt duże dla podkładek typu A. Wszelkie siły reakcyjne są przekazywane przez elastomer na powierzchnie nośne.

 

 

Łożyska elastomerowe zbrojone RUBA typu B/C są zaprojektowane jak podkładki typu B, ale z dodatkową płytą stalową osłony ułożoną równo z powierzchnią podkładki. Podkładki te stosuje się wtedy, gdy konieczne jest mechaniczne zabezpieczenie podkładki przed ześlizgnięciem się. Wszelkie siły reakcyjne są przekazywane przez otoczone gumą stalowe płyty, np. przez zabezpieczenie przed siłami poprzecznymi, na dolną powierzchnię nośną, a przez elastomer na górną powierzchnię nośną.

 

 

Łożyska elastomerowe zbrojone RUBA typu C są zaprojektowane jak podkładki typu B, ale z dodatkowymi płytami stalowymi osłon ułożonymi równo z powierzchnią podkładki. Podkładki te stosuje się wtedy, gdy dalsze przenoszenie sił oporowych przez elastomer nie jest możliwe. Wszelkie siły reakcyjne są przekazywane przez otoczone gumą stalowe płyty, np. przez zabezpieczenie przed siłami poprzecznymi, na powierzchnie nośne.

 

 

Łożyska elastomerowe zbrojone RUBA typu C-PSP są zaprojektowane jak podkładki typu C, ale z dodatkowymi profilowanymi płytami stalowymi osłon. Podkładki te stosuje się wtedy, gdy dalsze przenoszenie sił oporowych przez elastomer nie jest możliwe. Wszelkie siły reakcyjne są przekazywane przez otoczone gumą profilowane stalowe płyty na powierzchnie nośne.

 

Łożyska elastomerowe niezbrojone typu F firmy Extrea składają się wyłącznie z elastomeru. Podkładki te stosuje się do przekazywania odchyleń i przesunięć równoległych przy niskich obciążeniach pionowych w bezpieczny, niezawodny i niewymagający konserwacji sposób. Wszelkie siły reakcyjne są przekazywane przez elastomer na powierzchnie nośne.

 

 

 

Instrukcja układania – łożyska elastomerowe zbrojone

Niekotwione - typ B / typ A

Powierzchnie przylegania powinny być gładkie, poziome, płaskie i wolne od zanieczyszczeń i olei. W razie potrzeby różnice w poziomie należy wyrównać zaprawą murarską. Zaprawa musi spełniać wymogi przydatności do założonego celu zgodnie z normą DIN 1045. Powierzchnie boczne podkładki muszą być wolne, a ich możliwość ulegania deformacjom nie może być niczym ograniczona. Łożyska typu B zwykle układa się na gładkiej powierzchni, wzmocnionej warstwą zaprawy. U góry szalunek należy ułożyć blisko powierzchni bocznych podkładki, tak aby beton nie mógł dostać się między podkładkę za szalunek. Otwarte przestrzenie między powierzchnią przylegania, a szalunkiem można wypełnić polistyrenem lub podobnym materiałem. Powierzchnia podkładki i podpieranego elementu powinny się stykać. Między nimi nie mogą znajdować się żadne folie. Układanie dwóch lub więcej podkładek jedna na drugiej nie jest dozwolone. Układanie podkładek obok siebie jest dozwolone tylko wtedy, gdy ich sztywność jest taka sama lub tylko minimalnie różna. Stosowanie podkładek innych typów jest możliwe wtedy, gdy podkładki tylko tego samego typu są używane na pojedynczych ławach nośnych.

 

Podkładki kotwione - typ C kotwione sworzniami

W przypadku montażu łożysk podkładek elastomerowych kotwionych już na etapie betonowania należy przygotować stosowne otwory na sworznie i szczeliny na ich elementy w ławach nośnych. Po usunięciu szalunku należy przygotować wygładzoną powierzchnię przylegania na odpowiedniej wysokości. Po utwardzeniu podkładki są zakładane i zalewane. Na górnej stronie podkładki wykonuje się te same czynności jak w przypadki podkładki niekotwionej.

 

Typ C-PSP kotwiony profilowanymi płytami stalowymi osłony

Łożyska typu C-PSP należy montować, układając profilowane płyty stalowe osłony w świeżo nałożonej zaprawie powierzchni przylegania. Wymaganą wysokość ustala się za pomocą klinów. Po utwardzeniu kliny zostają usunięte.

 

Nasuwanie podłużne i przemieszczenia mostów
Łożyska zbrojone stalą o wysokiej nośności do nasuwania podłużnego BSL

Zgodne z obowiązującymi regulacjami i przystosowane do obciążeń do 22,5 N/mm2. Łożyska zbrojone stalą do nasuwania podłużnego umożliwiają skuteczne budowanie mostów i przemieszczanie ich konstrukcji. Zapewniają kontrolowane przenoszenie obciążenia i umożliwiają przemieszczanie w poziomie przy bardzo niskim utwierdzeniu i minimalnej rotacji podkładki.

 

Łożyska zbrojone stalą do nasuwania podłużnego BSL są produkowane w standardowych grubościach 13, 18 i 25 mm. Możliwe są również inne grubości. Podkładki składają się z wysokiej jakości specjalnego elastomeru w kolorze szarym oraz zbrojenia stalowego, a także warstwy PTFE z wytłoczonymi szczelinami smarnymi poprawiającej długotrwałe właściwości cierne. Szary elastomer ma w tym przypadku przewagę nad czarnym elastomerem z uwagi na barwienie betonu.

 

Metoda nasuwania podłużnego pozwala w przypadku długich obiektów, zastąpić tradycyjne metody wznoszenia mostów i wiaduktów z wykorzystaniem krążyn lub rozstawiania belek. Pozwala ona optymalnie łączyć zalety betonowania na miejscu i wykorzystania modułów prefabrykowanych. Określenie NASUWANIA PODŁUŻNEGO określa zmechanizowaną metodę wznoszenia dużych mostów. W stacjonarnym szalunku, za podporami, wytwarzana jest konstrukcja nośna w indywidualnych cyklach roboczych. Poszczególne elementy są betonowane jeden po drugim i łączone ze sobą przez sprężanie w sposób umożliwiający zginanie. Centralnie sprężany ustrój nośny jest przesuwany przez prasy hydrauliczne w sposób przerywany w kierunku wzdłużnym. Pod ustrojem nośnym układane są specjalnie opracowane podkładki do nasuwania podłużnego BSL firmy RUBA, które przesuwają się na odpowiednich płytach ślizgowych przy niskim tarciu. Zapewnić należy przy tym odpowiednie smarowanie smarem silikonowym RUBA typ BSL-SF. Krawędzie płyty ze stali nierdzewnej muszą być zaokrąglone. Nasuw elementu mostu musi następować w płaszczyźnie równoległej do podkładki.

 

Typ Maks. szerokość Maks. długość Grubość Maks. obciążenie Współczynnik tarcia
BSL 1000 mm 1000 mm 13 mm
18 mm
25 mm
do 22,5 N/mm2
(charakterystyczne)
W zależności od obecności tłuszczu, czystości, powierzchni ślizgowej elementu współpracującego, obciążenia powierzchni i temperatury. Maks. współczynnik tarcia zgodnie ze świadectwem badania 852.0653-7 : γ = 0,009

Dodatki: Smar silikonowy RUBA typ BSL-SF

Specyfikacja: podkładka zbrojona stalą do nasuwania podłużnego typ BSL do obciążeń do 22,5 N/mm2 wymiary … x … x … mm, dostawa i osadzenie na gładkiej, płaskiej i poziomej powierzchni podpory. Powierzchnia musi być czysta i odtłuszczona.
RUBA typ BSL

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń (+48) 22 431 67 89