Jednoskładnikowy klej uszczelniający InnoElast

Materiały do pobrania

Opis produktu

InnoElast® Typ 2 to jednoskładnikowy, trwale elastyczny klej i uszczelniacz do połączeń poddawanych dużym obciążeniom w całym sektorze budowlanym, zgodny z normą DIN EN 15651-1. InnoElast® Typ 2 przylega do wielu materiałów bez podkładu i uszczelnia połączenia, ze szczelnością dla naporu słupa wody do 4,80 m. InnoElast to idealny klej i materiał uszczelniający oraz zamiennik dla produktów takich jak Sikaflex.

Właściwości i zalety

 

Zastosowanie

 

Informacje Techniczne

 

Dane techniczne Parametry
Kolor czarny, szary
Konsystencja pasta
Sposób stosowania jednoskładnikowy (reaguje z wilgocią, tworząc elastyczny materiał podony do gumy)
Gęstość właściwa 1,5 g/cm3
Twardość ok. 55 (typ Skore'A), mierzona po czterech tygodniach**
Wytrzymałość na rozciąganie ok. 2,5 N/mm2 (warstwa 2mm
Maks. kompenspowanie ruchu 10% w łączeniach
Wydłużenie przy zerwaniu >400%
Wytrzymałość termiczna od -40C do 100C (do 220C przez krótki czas)
Zmiana objętości <2%
Stabilność Stabilny<2mm
Odporność chemiczna patrz karta danych odporności chemicznej - InnoElast Typ 2
Czas otwarty ok 15 min. (czas tworzenia się powłoki)
Utwardzanie wskrośne ok. 3mm/24h (mierzone w 23°C przy 50% wilgotności względnej)
Temperatura stosowania od -3°C do 40°C (temperatura elementu i materiału)
Stabilność stabilny <2mm
Właściwości pożarowe Klasa E (DIN EN 13501-1)

 

Zużycie i minimalne wymiary połączenia

W przypadku uszczelniania szczelin zgodnie z normą DIN 18540 należy upewnić się, że szczelina jest wystarczająco szeroka (≥ 5 mm) i wystarczająco głęboka (≥ 10 mm i ≥ ½ szerokości).

Zużycie: 1 ml / cm³

Minimalne wymiary połączenia: 5mm < b < 50mm

 

Asortyment

 

Nr artykułu
Oznaczenie Opakowanie
725004115 InnoElast Typ II czarny kiszka 600 ml
725004247 InnoElast Typ II szary kiszka 600 ml
725004258 InnoElast Typ II szary na zamówienie kiszka 400 ml
725004342 InnoElast Typ II czarny na zamówienie wiadro 28 kg

 

  

Instalacja

     Podłoże musi być twarde i stabilne oraz wolne od kurzu, tłuszczu, olejów i innych materiałów separujących. Podłoże może być wilgotne, ale nie mokre z widoczną warstwą wody. Odpowiednie podłoża to beton i inne mineralne materiały budowlane, a także płyty gipsowo-kartonowe, drewno, metale, PCV, ceramika, bitum itp. W razie wątpliwości zalecamy przeprowadzenie próby wstępnej.

     InnoElast® nakłada się bezpośrednio za pomocą pistoletu do wyciskania (z woreczka) lub systemu dozowania (produkt w wiadrze). Gruntowanie nie jest konieczne, jeśli podłoże jest odpowiednie.W przypadku ogólnego uszczelniania szczelin należy upewnić się, że szczelina jest wystarczająco szeroka (≥ 5 mm) i wystarczająco głęboka (≥ 10 mm i ≥ ½ szerokości). Należy zapobiec przywieraniu 3 krawędzi do podstawy łączenia poprzez umieszczenie odpowiedniego sznura wypełniającego złącze lub paska z polietylenu. Zaleca się oklejenie krawędzi połączenia taśmą samoprzylepną. Szczeliwo musi być nałożone na połączenie bez ubytków i pęcherzyków powietrza. Dobre połączenie z krawędziami połączenia należy uzyskać poprzez dociśnięcie i wygładzenie. Jako środek wygładzający nadają się czyste mydła w płynie (nierozcieńczone wodą), np. płyn do mycia naczyń. Taśmę samoprzylepną należy usunąć zaraz po wygładzeniu.  Maksymalna grubość szczeliwa w jednym etapie roboczym nie powinna przekraczać 5 cm.W przypadku uszczelniania dylatacji przed wodą napierającą (świadectwo badania P-1201/106/17 MPA-BS) należy przestrzegać dodatkowych specyfikacji, takich jak głębokość wypełnienia dylatacji ≥ 20 mm: Beton (jakość betonu wodoszczelnego) jako podłoże musi być wystarczająco utwardzony (typowy beton ≥ 7 dni). Szczelinę można poddać działaniu wody przez kolejne 7 dni po nałożeniu InnoElast Typ 2.W przypadku stosowania jako klej, InnoElast® nakłada się równomiernie na klejoną powierzchnię i rozprowadza pacą zębatą warstwą o grubości od 1 do 2 mm. Należy zapewnić wiązanie bez pustych przestrzeni i pęcherzyków powietrza poprzez dociśnięcie całej powierzchni. Klejenie dużych powierzchni za pomocą InnoElast® wymaga podłoża przepuszczającego wilgoć. W przypadku podłoży nieprzepuszczalnych zaleca się stosowanie kleju i uszczelniacza InnoElast® ze sztucznym utwardzaczem.W celu szczelnego przyklejenia folii ProElast® należy przestrzegać instrukcji przetwarzania zawartych w karcie danych „System ProElast®”.W przypadku wątpliwości dotyczących przygotowania podłoża i aplikacji zaleca się przeprowadzenie wstępnej próby.

     Preparat InnoElast® musi być chroniony przed wilgocią w trakcie formowania się warstwy. W przypadku późniejszego powlekania zaleca się przeprowadzenie wstępnych testów ze względu na szeroki zakres możliwych systemów powłok malarskich. InnoElast® Typ 2 mona zamalowywać zgodnie z normą DIN 52452 część 4.

 

 

Uwagi

Preparat InnoElast® jest utwardzany wilgocią, wysokie temperatury powietrza lub wysoka wilgotność bezwzględna w otaczającym powietrzu przyspieszają proces utwardzania (skracając w ten sposób czas otwarty), a niskie temperatury spowalniają proces utwardzania. Podgrzanie materiału przy temperaturach poniżej +5°C ułatwia stosowanie produktu. W niniejszej karcie danych instrukcje stosowania opisano tylko dla najbardziej powszechnych obszarów zastosowań. W razie wątpliwości zalecamy przeprowadzenie wstępnej próby dla innych zastosowań. Zaschnięte pozostałości można usunąć mechanicznie skrobakiem lub szpachelką. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym działem inżynierii zastosowań w celu uzyskania wyjaśnień.

 

 

Przechowywanie

W chłodnym i suchym miejscu, można przechowywać przez okres >12 miesięcy.

 

Bezpieczeństwo pracy

Należy przestrzegać informacji dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa zawartych w karcie charakterystyki.

 

Pakowanie

 

Informacje zawarte w niniejszym arkuszu danych zostały starannie opracowane na podstawie naszego doświadczenia oraz aktualnego stanu nauki i technologii, ale nie są wiążące. Muszą być one dostosowane do danego obiektu budowlanego, zamierzonego zastosowania i szczególnych lokalnych obciążeń. Mając to na uwadze, prosimy o zrozumienie, że ograniczamy naszą odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszej karcie danych i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku umyślnego działania, rażącego zaniedbania lub naruszenia instrukcji. We wszystkich przypadkach należy przestrzegać przyjętych zasad techniki.Wydanie 09/22- Niniejszy arkusz danych został poddany zredagowaniu technicznemu. Poprzednie wydania są nieważne; niniejsze wydanie traci ważność w przypadku wprowadzenia nowego, poprawionego technicznie wydania. Należy sprawdzić, czy posiadane wydanie jest aktualne.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń (+48) 22 431 67 89