Zbrojenie na przebicie EDL

Materiały do pobrania

 

Opis produktu

Płyty w konstrukcjach płytowo-słupowych są zazwyczaj zbrojone dwu-kierunkowo, co pozwala przenieść momenty zginające, które występują w dwóch prostopadłych kierunkach. W rejonie podpór płyty występują duże reakcje podporowe, które w połączeniu z momentami wywołują złożony stan naprężenia mogący doprowadzić do przebicia płyty. Zjawisko przebicia płaskiej płyty żelbetowej często może być czynnikiem determinującym grubość płyty. 

Zjawisko przebicia płyty polega na wyrwaniu części w kształcie stożka w obrębie przyłożonej siły pionowej. Podczas przebicia płyty występuje wyrwanie górnego zbrojenie płyty oraz perforacja w otoczeniu podpory. Z wieloletnich doświadczeń wiadomo, że zjawisko przebicia płyty jest szczególnie niebezpiecznie z powodu braku zarysowań oraz wcześniejszych oznak zbliżającego się uszkodzenia. Dodatkowo wystąpienie przebicia płyty w obrębie jednego słupa, może prowadzić do zwiększenia sił przy kolejnym słupie i ostatecznie doprowadzić do katastrofy budowlanej. 

Płyty, w których nie zastosowano zbrojenia pionowego mają stosunkowo niską nośność na przebicie. W celu jej zwiększenia można zastosować trzpienie dwugłówkowe Extrea EDL , które dodatkowo zwiększa ciągliwość płyty. Zbrojenie na przebicie Extrea EDL można również stosować w płytach fundamentowych na zasadach podobnych co w płytach stropowych.

Zbrojenie na przebicie Extrea EDL występuje w postaci stalowych trzpieni obustronnie zakończonych kutymi główkami.

Dodatkowo elementy Extrea EDL połączone są w zestawy za pomocą prętów łączących, pozwalających zachować odpowiednie odległości między trzpieniami.

Podstawowe zasady wymiarowania zbrojenia na przebicie zostały zdefiniowane po wprowadzeniu ujednoliconych norm europejskich w normie PN-EN 1992-1-1:2008. Szczegółowe informacje oraz tok postępowania przy wymiarowaniu zbrojenia na przebicie zostały zawarte w Aprobacie Technicznej produktu Extrea EDL wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

 

Właściwości i zalety

 

Dokumenty odniesienia

 

Dane techniczne

Zbrojenie na przebicie EDL jest dostarczane oraz wykonywane wg zamówienia oraz wymagania projektanta. Firma Extrea posiada w swym asortymencie trzpienie o średnicy od 10 mm do 34 mm. Średnica główki trzpienia jest zawsze trzykrotnością średnicy trzpienia, co zapewnia pewne połączenie strefy ściskanej oraz rozciąganej.

Średnica kotwy, d1 Średnica główki kotwy, d2 Grubość główki
kotwy min, h
Przekrój kotwy, A Nośność, FRd  
mm mm mm mm2 kN
10 30 5 79 34,1
12 36 6 113 49,2
14 42 7 154 66,9
16 48 7 201 87,4
18 54 8 254 106,7
20 60 9 314 131,8
25 75 12 491 213,4
32 96 18 804 379,7
34 102 18 908 381,4

 

Sposoby montażu

Montaż od góry - pręty montażowe są układane bezpośrednio na górnej siatce zbrojenia. Listwę Extrea EDL należy ułożyć na wcześniej wykonanym zbrojeniu płyty. Trzpienie w tym wypadku są przyspawane do dwóch prętów zbrojeniowych
zbrojenie na przebicie EDL montaż od góry
Montaż od dołu - listwę Extrea EDL wraz z przyspawanymi prętami poprzecznymi należy ułożyć na standardowych podkładkach dystansowych i przymocować drutem wiązałkowym aby uzyskać odpowiednią otulinę betonową i stabilizację montowanej listwy.

zbrojenie na przebicie EDL montaż od dołu

 

Wskazówki montażowe

 

Specyfikacja techniczna 

Zbrojenie na przebicie EDL, zgodnie z aprobatą techniczną ITB może być stosowane w celu dozbrojenia narażonych na przebicie stref stropów płaskich.

Nastepujące parametry charakteryzujące zbrojenie na przebicie powinny zostać określone przez projektanta:

 

Forma zamówienia

Extrea EDL - średnica kotwy / wysokość - liczba kotew - długość listwy - rozstaw kotew.

np. Extrea EDL - 12/215-3-480-80-160-160-80

 

Extrea EDL - zapytanie

Prosimy o przesyłanie zapytań mailem lub faksem podając następujące dane: 

Zapytania można składać również za pośrednictwem strony internetowej.

 

Główki dybli muszą sięgać odpowiednio górnej i dolnej krawędzi zbrojenia zginanego płyty.

 

Ostrzeżenia i zalecnia BHP

Przy instalacji zbrojenia EDL powinno się używać rękawic ochronnych oraz w pełni sprawnych narzędzi.

 

Przechowywanie i transport

Przed wbudowaniem zabezpieczyć przed wilgocią i czynnikami atmosferycznymi.

 

 

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń (+48) 22 431 67 89