Podkładki ślizgowe, taśmowe z rdzeniem elastomerowym - TDG 27 SZ

Materiały do pobrania

 

Opis produktu

Koncentryczne ułożenie rdzenia elastomerowego podkładki zapewnia osiowe przeniesienie obciążenia na podporę. Podkładka zapobiega tworzeniu się szczelin powstałych wskutek przemieszczeń poziomych, chroni przed nadmiernym obciążeniem krawędzi podpory, a także przeciwdziałają powstawaniu szczelin spowodowanych przechyleniem muru. Współczynnik tarcia 0,05 do 0,10 przy 23°C.

 


 

Podpieranie dachów i stropów z obciążeniem skupionym

 

 

 

Oznaczenia:

bE - szerokość rdzenia elastomerowego, mm;

b - szerokość podkładki, mm;

l - długość podkładk, mm (l=1000 mm);

t - grubość podkładki, mm.

 

t x bE / b mm

 

 

Grubość rdzenia, t
Szerokość rdzenia, b
Obrót* Dopuszczalna, σm
Dopuszczalna charakterystyczne, F
mm mm % N/mm2 kN/m
5 25 40 3 75
5 50 20 3 150
5 75 13 3 225
5 100 10 3 300
10 50 40 3 150
10 75 27 3 225
10 100 20 3 300

* przy rdzeniu skupiającym i szerokości ściany do 365 mm

Długość standardowa: 1 m
Szerokość: wszystkie stosowane szerokości muru

Specyfikacja: t x bE / b mm RUBA typ TDG 27 SZ

 

Odporność ogniowa

Podkładki TDG 27 SZ posiadają badania ogniowe przeprowadzone w Laboratorium Badań Ogniowych ITB.
Posiadają one klasę odporności ogniowej REI 120.
Przy doborze podkładek należy uwzględniać wytyczne zawarte w Ocenie Technicznej nr 01155/17/Z00NZP

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń (+48) 22 431 67 89