Folia ślizgowa - Ruba TG 1A

Materiały do pobrania

 

Opis produktu

Folie ślizgowe TG 1 A ze świadectwem kontroli są przeznaczone do konstrukcji dachowych o niewielkich rozpiętościach. Stosowanie folii ślizgowej zapewnia redukcję sił wywoływanych przez kurczenie się i pełzanie elementów konstrukcyjnych oraz wywołanych wpływem temperatury. Zapobiega pękaniu ścian wywołanych obciążeniami ścinającymi. W przypadku dachów o większych rozpiętościach należy stosować podkładki taśmowe z rdzeniem elastomerowym, ślizgowe skupiające obciążenie.

 

 

Zastosowanie:

Zadaniem powłoki piankowej jest wyrównywanie niewielkich nierówności i chropowatości powierzchni podpierającej.

Typ Maksymalne naprężenie Współczynnik tarcia Temperatura Grubość
N/mm2 °C mm
Folia ślizgowa TG 1 A + b1 1 0,05 do 0,10 23 3
Folia ślizgowa TG 1 A + c1 1 0,05 do 0,10 23 5

Długość standardowa: 1,5 m
Szerokość: wszystkie stosowane szerokości muru.

 

Specyfikacja: t x b x l mm RUBA typ TG1A+

 

Łożyskowanie fundamentu

Folie ślizgowe typu TG 1 A laminowane elastomerem przeznaczone są do oddzielania elementów poddawanych obciążeniom do 3 N/mm2, np. w obrębie fundamentu, a także do ograniczania sił powstających wskutek zmian temperatury komponentów lub osiadania konstrukcji. Przy nacisku do 10 N/mm2 należy stosować folię TG5POM.

 

 

Laminowanie warstwą elastomerową jest wymagane w celu wyrównania istniejących nierówności i nieznacznych odchyłek równoległości powierzchni przylegania.

Typ Maksymalne naprężenie Współczynnik tarcia Temperatura Grubość
N/mm2 °C mm
Folia ślizgowa TG 1 A + b4 3 0,05 do 0,10 23 3
Folia ślizgowa TG 1 A + c4 3 0,05 do 0,10 23 5

 

Specyfikacja:  t x b x l mm RUBA typ TG1A+ c3

Folia ślizgowa stosowana na dużych powierzchniach

Folie ślizgowe typu TG 1 A przeznaczone są do oddzielania elementów konstrukcyjnych o dużych powierzchniach w celu zredukowania sił wywoływanych zmianami wymiarów elementów, do których może dojść w wyniku oddziaływania temperatury, pełzania, czy skurczu, np. między elementem konstrukcyjnym a podłożem lub między istniejącym a nowym elementem (baseny, zbiorniki, lodowiska) lub w przypadku renowacji istniejących płyt pomostowych na istniejących strukturach.

W celu ochrony folii ślizgowej przed mechanicznym uszkodzenie oraz wyrównania pozostałych nierówności na powierzchni przylegania zaleca się stosowanie wierzchnich i spodnich włóknin ochronnych. W przypadku zastosowania przez konstruktora innych środków ochronnych z powodu specjalnych naprężeń, w szczególnych przypadkach folia ślizgowa może być dostarczona w postaci nielaminowanej TG 1 A lub laminowanej z jednej strony TG 1 A + b3.

 

Typ Maksymalne naprężenie Współczynnik tarcia Temperatura Grubość
N/mm2 °C mm
Folia ślizgowa TG 1 A + b4 0,5 0,05 do 0,15 23 3
Folia ślizgowa TG 1 A + c4 0,5 0,05 do 0,15 23 5

Długość standardowa: do 25 m
Szerokość: standardowo 1 m

Specyfikacja: t x b x l mm RUBA typ TG1A+ c3

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń (+48) 22 431 67 89