Podkładki ślizgowe, punktowe, zbrojone stalą - B1EG

Materiały do pobrania

 

Opis produktu

Podkładki punktowe przeznaczone są do zastosowań z większym zakresem przemieszczeń przy nacisku do 15 N/mm2. Idealny dobór materiałów ślizgowych pozwala zminimalizować współczynnik tarcia zapewniając prawidłowe łożyskowanie. Podkładki ślizgowe elastomerowe zbrojone odpowiadają pod względem budowy i materiału zbrojonym podkładkom elastomerowym według normy DIN 4141, część 14/140 lub EN 1337-3. Dopuszczalne niskie wartości obciążeń pionowych i kątów obrotu przekładają się na wysoki poziom bezpieczeństwa dla klasy łożyskowania 1 zgodnie z normą DIN 4141, część 3, i są wynikiem dekad doświadczeń w ich zastosowaniach, w zaawansowanych konstrukcjach mostów. Podkładki kompensują przesunięcia poziome poprzez swobodny przesuw płyty ślizgowej po rdzeniu podkładki. Jednocześnie zapewniają przekazywanie obciążenia w kontrolowany sposób, wyrównują obrót na podporach, a także wyrównują nierówności i odchylenia powierzchni podpory i elementu podpieranego.

 

 

Budowa podkładki

 


Oznaczenia:

bE - szerokość rdzenia elastomerowego, mm;

lE - długość rdzenia elastomerowego, mm;

d - grubość rdzenia elastomerowego, mm;

b - szerokość podkładki ślizgowej, mm;

l - długość podkładki ślizgowej, mm;

t - grubość podkładki, mm.

 

Współczynnik tarcia 0,01 do 0,05 przy 23°C. Standardowy zakres przemieszczeń: ± 20 mm.

 

Dopuszczalne obciążenia i wartości obrotu należy odczytać z poniższej tabeli. Inne wymiary, zakresy przemieszczenia i podkładki kotwione (np. B2EG lub B5EG) dostępne na zapytanie. 

 

Specyfikacja: bE x lE x d / b x l / t mm RUBA typ B1EG

 

Oznaczenie:

t -grubość podkładki, mm;

d - grubość niezbrojonego rdzenia elastomerowego, mm;

b - szerokość podkładki, mm;

l - długość podkładki, mm;

a1 - średnica otworu w rdzeniu podkładki, mm;

a2 - długość otworu owalnego w płycie ślizgowej, mm;

D - średnica podkładki, mm.

 

Wymiar:

Podkładki elastomerowe, zbrojone, ślizgowe Typ B1EG produkowane są w kształcie płytek kwadratowych, prostokątnych lub okragłych z otworami lub bez otworów. Ewentualne otwory wykonane są: w rdzeniu elastomerowym otwór okrągły, w płycie ślizgowej otwór owalny zgodny z kierunkiem przesuwu.

Podkładki typ B1EG produkowane są w dowolnych wymiarach. Minimalny wymiar rdzenia elastomerowego to 100 x 100 mm. 

 

Wymiary podkładki Łączna wysokość, h Wysokość bloku elastomerowego Wysokość elastomeru, d Dopuszczalne obciążenie, F Dopuszczalne kąty skręcania Dopuszczczalne średnie obciążenie podkładki
Rdzeń podkładki, axb
Płyta ślizgowa standardowa, axb
Krótszy bok Dłuższy bok
mm mm mm mm mm kN N/mm2
100 x 100 140 x 140 14 10 8 150 4 4 15
18 14 10 4 4
25 21 15 8 8
32 28 20 12 12
100 x 150 140 x 190 14 10 8 225 4 3
18 14 10 4 3
25 21 15 8 6
32 28 20 12 9
150 x 200 190 x 240 14 10 8 450 3 3
18 14 10 3 3
25 21 15 6 6
32 28 20 9 9
39 35 25 12 12
200 x 250 240 x 290 14 10 8 750 3 3
23 19 13 3 3
34 30 21 6 5
45 41 29 9 8
200 x 300 240 x 340 14 10 8 900 3 2
23 19 13 3 2
34 30 21 6 4
45 41 29 9 6
250 x 300 290 x 340 14 10 8 1125 2 2
23 19 13 3 2
34 30 21 5 4
45 41 29 7 6
200 x 400 240 x 440 14 10 8 1200 3 1
23 19 13 3 1
34 30 21 6 2
45 41 29 9 4
250 x 400 290 x 440 14 10 8 1500 3 1
23 19 13 3 1
34 30 21 5 2
45 41 29 7 4
56 52 37 10 5
300 x 400 340 x 440 14 10 8 1800 2 1
23 19 13 2 1
34 30 21 4 2
45 41 29 6 4
56 52 37 8 5
Standardowy zakres przemieszczenia: +/- 20 mm
Inne wymiary dostępne na żądanie.

 

Odporność ogniowa

Podkładki NEG posiadają badania ogniowe przeprowadzone w Laboratorium Badań Ogniowych ITB.
Posiadają one klasę odporności ogniowej REI 120.
Przy doborze podkładek należy uwzględniać wytyczne zawarte w Ocenie Technicznej nr 01155/17/Z00NZP

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń (+48) 22 431 67 89