Podkładki niezbrojone - Ruba N15 i N20

Materiały do pobrania

 

Opis produktu

Podkładka elastomerowa Ruba N15 i N20 znajduje zastosowanie do podpierania dźwigarów, belek, podciągów, stropów, itp.

Podkładki elastomerowe niezbrojone N15 i N20 stosuje się przy dużych obciążeniach do 15 N/mm2 (N15) lub do 20 N/mm2 (N20).

Podkładki elastomerowe, niezbrojone gwarantują przekazywanie obciążenia na podporę w kontrolowany sposób oraz zapewniają swobodny obrót na podporze i zmniejszają oddziaływania związane z przesuwem poziomym podpieranego elementu. Zapobiegają nadmiernym mimośrodom obciążenia i koncentracji naprężeń na krawędzi podpory, jednocześnie wyrównując nierówności i odchylenia przylegających powierzchni.

 

 1. Wskazówki techniczno-montażowe.

Podkładki elastomerowe niezbrojone N15 i N20 są produkowane w grubościach 5 mm, 10 mm, 15 mm i 20 mm. Krótszy bok powinien mieć długość co najmniej pięciokrotnie większą od grubości podkładki. Podkładkę należy umieszczać w obszarze statycznego zbrojenia podpory i elementu podpieranego.

 

 2. Podkładek elastomerowych, niezbrojonych należy używać głównie w przypadku występowania obciążeń statycznych. Do obciążeń dynamicznych należy używać podkładek elastomerowych zbrojonych.

Niezbrojone podkładki elastomerowe zaliczone do 2 klasy łożyskowania można stosować tylko wtedy, gdy udział obciążenia długotrwałego wynosi lub przekracza 75%. W innych przypadkach, w których przeciążenie lub uszkodzenie podkładki może prowadzić do utraty stateczności konstrukcji, zalecamy stosowanie podkładek elastomerowych zbrojonych stalą.

  

3. Właściwości i zalety.

 

4. Wytyczne do doboru podkładek.

Według obecnie obowiązujących kryteriów kontroli Instytutu Techniki Budowlanej podkładki elastomerowe, niezbrojone mogą w określonych warunkach obciążenia ulegać ściśnięciu o 30% względem początkowej grubości. W poniższych tabelach projektowych maksymalne spłaszczenie liniowe zostało ograniczone do około 20% w celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa na wypadek ewentualnych niedokładności montażowych.

Maksymalny dopuszczalny kąt odkształcenia oraz przemieszczenie są obliczane w następujący sposób:

tan γ - kąt odkształcenia [-],
t - grubość podkładki [mm],
w - przemieszczenie charakterystyczne [mm].

Obciążenia stałe, równoległe do płaszczyzny nośnej nie są dopuszczalne. Dla obciążeń krótkotrwałych zalecane jest spełnienie warunku zabezpieczenia przed przesunięciem:

H1 - charakterystyczne zewnętrzne obciążenie poziome [N],
H2 - charakterystyczna siła wewnętrzna wynikająca z odkształcenia [N],
tan γ - kąt odkształcenia [-],
G - moduł sprężystości poprzecznej (1,5 N/mm²),
F - charakterystyczne obciążenie powierzchni [N],
a,b - długość boków podkładki [mm].

W przypadku oddziaływania krótkotrwałych zewnętrznych obciążeń poziomych maksymalny dopuszczalny kąt odkształcenia nie powinien zostać przekroczony.

Dopuszczalny kąt obrotu wynikający z odkształcenia sprężystego i plastycznego opieranego elementu oraz po części z nierówności i skosu powierzchni wylicza się w następujący sposób:

α - charakterystyczny kąt skręcania.

Przy wymiarowaniu elementów konstrukcji należy wziąć pod uwagę możliwośc powtania mimośrodu obciążenia wywołanego odkształceniem:

e - mimośrodowość.

Jeśli nie jest wymagana szczegółowa analiza, obliczenia można przeprowadzić dla podkładek klasy 2 w sposób opisany poniżej:

Zq - poprzeczna siła rozciągająca [N],
F - obciążenie powierzchniowe [N],
t - grubość podkładki [mm],
a - krótszy bok podkładki [mm].

W celu przejęcia przez podporę poprzecznej siły rozciągającej należy wykonać dodatkowe zbrojenie w elemencie podporowym.

Jeśli pod jednym komponentem układane są w jednej linii co najmniej dwie podkładki różnego formatu, nie wolno przekroczyć proporcji:

W przeciwnym wypadku należy przeprowadzić analizę, przy założeniu przejęcia całego obciążenia przez pojedyncze podkładki.

Specyfikacja: t x b x l mm RUBA typ N 15 lub N 20

5. Dopuszczalne charakterystyczne obciążenie pionowe podkładek N15 / N20

łączna grubość 5 mm: obciążenie w kN

N15 N20
[mm] 50 75 100 125 150 175 200 250 300 [mm] 50 75 100 125 150 175 200 250 300
50 38 56 75 94 113 131 150 188 225 50 47 75 100 125 150 175 200 250 300
75 56 84 113 141 169 197 225 281 338 75 75 113 150 188 225 263 300 375 450
100 75 113 150 188 225 263 300 375 450 100 100 150 200 250 300 350 400 500 600
125 94 141 188 234 281 328 375 469 563 125 125 188 250 313 375 438 500 625 750
150 113 169 225 281 338 394 450 563 675 150 150 225 300 375 450 525 600 750 900
175 131 197 263 328 394 459 525 656 788 175 175 263 350 438 525 613 700 875 1050
200 150 225 300 375 450 525 600 750 900 200 200 300 400 500 600 700 800 1000 1200

Najkrótsza długość boku wynosi 50 mm. Dopuszczalny przesuw +/-2,1 mm

 

łączna grubość 10 mm: obciążenie w kN

N15          N20         
[mm] 50 75 100 125 150 175 200 250 300 [mm] 50 75 100 125 150 175 200 250 300
50 12 25 42 52 63 73 83 104 125 50 12 25 42 52 63 73 83 104 125
75 25 59 103 141 169 197 225 281 338 75 25 59 103 154 211 246 281 352 422
100 42 103 150 188 225 263 300 375 450 100 42 103 188 250 300 350 400 500 600
125 52 141 188 234 281 328 375 469 563 125 52 154 250 313 375 438 500 625 750
150 63 169 225 281 338 394 450 563 675 150 63 211 300 375 450 525 600 750 900
175 73 197 262 315 378 459 525 659 788 175 73 246 350 438 525 613 700 875 1050
200 83 225 300 375 450 525 600 750 900 200 83 281 400 500 600 700 800 1000 1200

Najkrótsza długość boku wynosi 50 mm. Dopuszczalny przesuw +/- 5,6 mm


łączna grubość 15 mm: obciążenie w kN

N15                   N20                  
[mm] 75 100 125 150 175 200 250 300 350 [mm] 75 100 125 150 175 200 250 300 350
75 26 46 69 94 109 125 156 188 219 75 26 46 69 94 109 125 156 188 219
100 46 83 129 180 236 269 370 444 519 100 46 83 129 180 236 296 370 444 519
125 69 129 203 281 328 375 469 563 656 125 69 129 203 291 388 493 625 750 875
150 94 180 281 338 394 450 563 675 788 150 94 180 291 422 525 600 750 900 1050
175 109 236 328 394 459 525 656 788 919 175 109 236 388 525 613 700 875 1050 1225
200 125 296 375 450 525 600 750 900 1050 200 125 269 493 600 700 800 1000 1200 1400
250 156 370 469 563 656 750 938 1125 1313 250 156 370 625 750 875 1000 1250 1500 1750

Najkrótsza długość boku wynosi 75 mm. Dopuszczalny przesuw +/- 9,1 mm


łączna grubość 20 mm: obciążenie w kN

N15                   N20                  
[mm] 100 125 150 175 200 250 300 350 400 [mm] 100 125 150 175 200 250 300 350 400
100 47 72 101 133 167 208 250 292 333 100 47 72 101 133 167 208 250 292 333
125 72 114 163 218 277 407 488 570 651 125 72 114 163 218 277 407 488 570 651
150 101 163 237 321 413 563 675 788 900 150 101 163 237 321 413 618 844 984 1125
175 133 218 321 440 525 656 788 919 1050 175 133 218 321 440 572 869 1050 1225 1400
200 167 277 413 525 600 750 900 1050 1200 200 167 277 413 572 750 1000 1200 1400 1600
250 208 407 563 656 750 938 1125 1313 1500 250 208 407 618 869 1000 1250 1500 1750 2000
300 250 488 675 788 900 1125 1350 1575 1800 300 250 488 844 1050 1200 1500 1800 2100 2400

Najkrótsza długość boku wynosi 100 mm. Dopuszczlany przesuw +/-12,6 mm

Nośności podkładek o innych długościach i szerokościach należy odpowiednio przeliczyć. Maksymalny dopuszczalny nacisk na powierzchnię większych podkładek wynosi 15 N/mm² (N 15) lub 20 N/mm² (N 20).

 

6. Odporność ogniowa
Podkładki N15 i N 20 posiadają badania ogniowe przeprowadzone w Laboratorium Badań Ogniowych ITB.
Posiadają one klasę odporności ogniowej REI 120.
Przy doborze podkładek należy uwzględniać wytyczne zawarte w Ocenie Technicznej nr 01155/17/Z00NZP

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń (+48) 22 431 67 89