Thermotec F

Materiały do pobrania

 

Łącznik Thermotec F

Łączniki Thermotec typu F pozwalają na przenoszenie momentów zginających działających jednokierunkowo oraz sił ścinających działających dwukierunkowo. Siły ścinające w jednym kierunku przenoszone są przez łożyska jak w łącznikach typu A, siły w drugim kierunku przenoszone są przez wieszaki.

 

Jego główne zalety to:

Nośności na ścinanie w kierunku "+" podane w tabelach zostały przygotowane dla typowych przypadków i stopnia zbrojenia na poziomie 0,5% oraz 1%. Nośności dla wyższych stopni zbrojenia, elementów blisko krawędzi oraz układów łączników mogą być określane zgodnie z procedurą "schemat dozbrajania oraz określenia nośności płyt wykorzystujących wieszaki przenoszące siły ścinające", którą można znaleźć [tutaj] oraz na końcu katalogu "Łączniki balkonowe". Łączniki balkonowe Thermotec F pozwalają na przeniesienie sił poprzecznych oraz momentów zginających działających w dwóch kierunkach.

 

Cechy charakterystyczne łącznika Thermotec F:

Ognioodporność:

Możliwe jest wykonanie prętów w wersji A1 z giętymi prętami zbrojeniowymi.

 

Zastosowanie

Schemat oznaczenia Thermotec F

Do poprawnej pracy łączników balkonowych Thermotec F wymagany jest minimalny iloraz momentu i siły ścinającej określony w tabeli

otulina c =30 mm
h [mm] 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
emin [m] 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30
otulina c =35 mm
h [mm] 165 170 180 190 200 210 220 230 240 250
emin [m] 0,13 0,14 0,16 0,18 0,20 0,21 0,23 0,25 0,26 0,29
otulina c =50 mm
0h [mm] - - 180 190 200 210 220 230 240 250
emin [m] - - 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,22 0,24 0,26

 

Wymiar łącznika

Typ łącznika Liczba tulei Liczba prętów Liczba wieszaków c
L H Lbd
mm mm mm mm
4x14-1-1000 4 4 1 30-50 1000 160-250 Dla wersji Thermotec F1 długość zakotwienia/zakładu jest zawsze ustalana undywidualnie.
4x14-2-1000 4 4 2 1000
6x14-3-1000 6 6 3 1000
2x14-1-500 2 2 1 500
4x14-2-500 4 4 2 500
4x14-3-500 4 4 3 500
2x14-1-250 2 2 1 250

 

Tabela ekwiwalentna lambda łączników Thermotec A

Wysokość łącznika 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
Typ λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req
4x14-1000 0,32 0,25 0,31 0,26 0,29 0,27 0,28 0,29 0,26 0,30 0,25 0,32 0,24 0,33 0,23 0,34 0,22 0,36 0,22 0,37
5x14-1000 0,40 0,20 0,38 0,21 0,36 0,22 0,34 0,23 0,32 0,25 0,31 0,26 0,30 0,27 0,29 0,28 0,27 0,29 0,26 0,30
6x14-1000 0,48 0,17 0,45 0,18 0,43 0,19 0,40 0,20 0,39 0,21 0,37 0,22 0,35 0,23 0,34 0,24 0,32 0,25 0,31 0,26
7x14-1000 0,55 0,14 0,52 0,15 0,49 0,16 0,47 0,17 0,45 0,18 0,43 0,19 0,41 0,20 0,39 0,20 0,38 0,21 0,36 0,22
8x14-1000 0,63 0,13 0,59 0,13 0,56 0,14 0,53 0,15 0,51 0,16 0,48 0,17 0,46 0,17 0,44 0,18 0,43 0,19 0,41 0,20
2x14-500 0,32 0,25 0,31 0,26 0,29 0,27 0,28 0,29 0,26 0,30 0,25 0,32 0,24 0,33 0,23 0,34 0,22 0,36 0,22 0,37
3x14-500 0,48 0,17 0,45 0,18 0,43 0,19 0,40 0,20 0,39 0,21 0,37 0,22 0,35 0,23 0,34 0,24 0,32 0,25 0,31 0,26
4x14-500 0,63 0,13 0,59 0,13 0,56 0,14 0,53 0,15 0,51 0,16 0,48 0,17 0,46 0,17 0,44 0,18 0,43 0,19 0,41 0,20
2x14-250 0,63 0,13 0,59 0,13 0,56 0,14 0,53 0,15 0,51 0,16 0,48 0,17 0,46 0,17 0,44 0,18 0,43 0,19 0,41 0,20

 

Montaż łączników balkonowych, gdy balkony są wykonywane na budowie:


1. Montaż i poziomowanie szalunków.

2. Montaż zbrojenia dolnego.

3. Montaż korpusów łącznika Thermotec.

4. Montaż zbrojenia skręcanego (pręty powinny być wkręcane do oporu - min. 14mm).

5. Powiązanie łączników z istniejącym zbrojeniem.

6. Betonowanie płyty i balkonu - możliwe jest również wylanie płyty balkonowej i stropowej w różnych etapach.

 

Montaż łączników balkonowych, gdy balkony są wykonywane w zakładzie prefabrykacji

1. Przygotowanie płyty w zakładzie prefabrykacji.

2. Montaż prefabrykatu w miejscu docelowym po przewiezieniu na budowę.

3. Montaż zbrojenia skręcanego (pręty powinny być wkręcane do oporu - min. 14mm) , oraz powiązanie ze zbrojeniem płyty.

4. Wylanie płyty.

 

Uwagi

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń (+48) 22 431 67 89