Zasypka Bentonitowa ActiFill

Materiały do pobrania

  

Opis produktu

Zasypka bentonitowa ActiFill to bentonit sodowy w formie granulatu używany w szerokim zakresie jako uzupełnienie systemu uszczelnień ActiTex. Granulat wchodzi w reakcję z wodą i w połączeniu z innymi produktami systemu ActiTex tworzy ciągłą, wodoszczelną przegrodę.

 

Zastosowanie

 

Zalety

 

Informacje techniczne

Informacje techniczne ActiFill
Jednostka Wartość
Zawartość smektytu [%] min. 80
Wilgotność [%] max. 11
Swobodne pęcznienie [ml/2g] >24
Absorpcja wody [%] 600
Zawartość CaCO3 [%] max. 2
Wielkość ziaren  80% ziaren powinna się mieścić w przedziale 0,5 - 2,5 mm
Gęstość objętościowa [kg/m3] 1150
Utrata płynów [ml] max. 18

 

Zasypka bentonitowa - obróbka

Granulat bentonitowy mieszany jest z wodą w stosunku woda: bentonit = 4 : 1 (po 24h uzyskujemy 120l szpachli.) Po zmieszaniu z wodą bentonit zmienia konsystencję z proszkowej na gładką, miękką, żelopodobną, co pozwala łatwo go urabiać i wykonywać dodatkowe naprawy i uszczelnienia.

 

Zużycie

Jeden 25 kg worek wystarcza na:

 

Ostrzeżenia i zalecenia BHP

Należy unikać pylenia oraz kontaktu preparatu z wodą przed wykonaniem szpachli . Po kontakcie z substancją należy dokładnie umyć ręce przy użyciu mydła i wody. W przypadku dostania się preparatu do oczu należy przemyć je wodą, aż do ustąpienia objawów podrażnienia. W przypadku kontaktu substancji z drogami oddechowymi, należy przedostać się do dobrze wentylowanej przestrzeni. Jeśli oznaki podrażnienia nie ustępują, należy zasięgnąć porady lekarza. Kontakt substancji z drogami oddechowymi może zaostrzyć objawy posiadanych chorób układu oddechowego.

 

Dokumenty odniesienia

Granulat ActiFill stosowany jest jako element pomocniczy i nie ma istotnego wpływu na na spełnianie wymagań podstawowych, w związku z czym nie jest traktowana jako wyrób budowlany i nie wymaga dokumentów dopuszczających.

 

Przechowywanie i transport

Produkt dostarczany na budowę w workach o wadze 25 kg. Przechowywać w pomieszczeniach chroniących przed czynnikami atmosferycznymi. Chronić przed wilgocią.

 

Uwagi

Poszczególne typy, wymiary oraz numery katalogowe produktów zamieszczone są w katalogu firmy Extrea oraz na stronie www.extrea.pl.

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń (+48) 22 431 67 89