Thermotec E

Materiały do pobrania

 

Łącznik Thermotec E

Łączniki Thermotec typu E pozwalają na przenoszenie większych sił ścinających w porównaniu do standardowych łączników typu A. Łącznik przenosi wyłącznie siły ścinające oraz momenty zginające działające w jednym kierunku. Jego główne zalety to:


Nośności podane w tabelach zostały przygotowane dla typowych przypadków i stopnia zbrojenia na poziomie 0,5% oraz 1%. Nośności dla wyższych stopni zbrojenia, elementów blisko krawędzi oraz układów łączników mogą być określane zgodnie z procedurą "schemat dozbrajania oraz określenia nośności płyt wykorzystujących wieszaki przenoszące siły ścinające", którą można znaleźć [tutaj] oraz na końcu katalogu "Łączniki balkonowe".  Thermotec E pozwala na przeniesienie sił poprzecznych oraz momentów zginających działających w jednym kierunku bez konieczności spełniania wymogu minimalnego ilorazu momentu i siły ścinającej.

 

Cechy charakterystyczne łącznika Thermotec E:

 

Schemat oznaczenia Thermotec E

 

 

 

Wymiar łącznika Thermotec E

Typ łącznika Liczba tulei Liczba prętów Liczba łożysk c
L
H
Lbd
mm mm mm mm
4x14-1-1000 4 4 1 30-50 1000 160-250 Dla wersji Thermorec E1 długość zakotwienia/ zakładu jest zawsze ustalana indywidualnie.
4x14-2-1000 4 4 2 1000
6x14-3-500 6 6 3 1000
2x14-1-500 2 2 1 500
4x14-2-500 4 4 2 500
4x14-3-500 4 4 3 500
2x14-1-250 2 2 1 250

 

Tabela ekwiwalentna lambda łączników Thermotec E

Wysokość łącznika 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
Typ λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req
4x14-1-1000 0,32 0,25 0,31 0,26 0,29 0,27 0,28 0,29 0,26 0,30 0,25 0,32 0,24 0,33 0,23 0,34 0,22 0,36 0,22 0,37
4x14-2-1000 0,40 0,20 0,38 0,21 0,36 0,22 0,34 0,23 0,32 0,25 0,31 0,26 0,30 0,27 0,29 0,28 0,27 0,29 0,26 0,30
6x14-3-1000 0,48 0,17 0,45 0,18 0,43 0,19 0,40 0,20 0,39 0,21 0,37 0,22 0,35 0,23 0,34 0,24 0,32 0,25 0,31 0,26
2x14-2-1000 0,55 0,14 0,52 0,15 0,49 0,16 0,47 0,17 0,45 0,18 0,43 0,19 0,41 0,20 0,39 0,20 0,38 0,21 0,36 0,22
4x14-2-1000 0,63 0,13 0,59 0,13 0,56 0,14 0,53 0,15 0,51 0,16 0,48 0,17 0,46 0,17 0,44 0,18 0,43 0,19 0,41 0,20
4x14-3-500 0,32 0,25 0,31 0,26 0,29 0,27 0,28 0,29 0,26 0,30 0,25 0,32 0,24 0,33 0,23 0,34 0,22 0,36 0,22 0,37
2x14-1-250 0,48 0,17 0,45 0,18 0,43 0,19 0,40 0,20 0,39 0,21 0,37 0,22 0,35 0,23 0,34 0,24 0,32 0,25 0,31 0,26

 

Montaż łączników balkonowych, gdy balkony są wykonywane na budowie

  1. Montaż i poziomowanie szalunków.
  2. Montaż zbrojenia dolnego.
  3. Montaż korpusu łączników Thermotec.
  4. Montaż zbrojenia skręcanego (pręty powinny być wkręcane do oporu - min. 14mm).
  5. Powiąznaie łączników ze zbrojeniem płyty.
  6. Betonowanie elementów - możliwe jest również wylanie płyty balkonowej i stropowej w różnych etapach.

 

Montaż łączników balkonowych, gdy balkony są wykonywane w zakładzie prefabrykacji

 

  1. Przygotowanie płyty w zakładzie prefabrykacji.
  2. Montaż elementu prefabrykowanego w miejscu docelowym po przewiezieniu na budowę.
  3. Montaż zbrojenia skręcanego (pręty powinny być wkręcane do oporu - min. 14 mm) oraz powiązanie ze zbrojeniem głównym.
  4. Betonowanie elementu.

 

Uwagi

 

Wskazówki projektowe

W naszym katalogu oraz karcie technicznej Konstruktorzy znajdą wszystkie tabele nośności na ścinanie oraz zginanie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń (+48) 22 431 67 89