Membrana ActiSkin 1200

Materiały do pobrania

 

Opis produktu

 

ActiSkin 1200 - Membrana wykonana jest z białego polimeru (HDPE lub TPO) pokrytego klejem wrażliwym na nacisk i odpornej na warunki atmosferyczne warstwy ziarnistej zabezpieczającej powierzchnię. Membrana została opracowana w celu podniesienia właściwości konstrukcji i przeznaczona jest do stosowania jako hydroizolacja poniżej poziomu gruntu.

 

Zastosowanie:

 

Zalety

 

Wytyczne montażowe

Instalacja maty uszczelniającej ActiSkin 1200

 Instalacja maty na płaskim podłożu

montaż maty uszczelniającej krok 1Membrana powinna zachować ciągłość. Oznacza to, że powinna być połączona bezpośrednio z arkuszami użytymi do izolacji płyty fundamentowej.

 

montaż maty uszczelniającej krok 2

Aby połączyć dwa arkusze należy dociąć na odpowiendni wymiar pas taśmy dwustronnej i dobrze przykleić go na już zainstalowaną membranę

 

montaż maty uszczelniającej krok 3

 Następnie usuwamy folię zabezpieczającą z taśmy dwustronnej oraz z brzegu rolki zainstlowanej w pierwszej kolejności

 

montaż maty uszczelniającej krok 4

 Dokładnie dopasowywujemy nową rolkę i ją rozwijamy.

 

montaż maty uszczelniającej krok 5

Pamiętamy przy tym aby dobrze wpasować miejsca zakładów, tak aby arkusze na siebie zachodziły

 

montaż maty uszczelniającej krok 6

 Rolkę mocujemy mechanicznie co 40-60cm. Mocowanie powinno sięznajdować min. 10-20 mm od krawędzi.

  

instalacja membrany w narożachW już wykonanym przegłębieniu w miarę możliwości rozkłądamy arkusze membrany

 

montaż membrany krok 1

Następnie w narożu, w miejscu połączenia dwóch arkuszy rozwijjamy odpowiednio przyciętą taśmę dwustronną

 

montaż membrany krok 2

Docinamy taśme do krawędzi membrany

 

montaż membrany krok 3

Usuwamy folie zabezpieczając.

 

montaż membrany krok 4

Mocno dociskamy brzegi membrany do taśmy jednostronnej. Następnie z taśmy piaskowej docinamy niwielki płatek

 

montaż membrany polimerowej krok 5

Płatek formujemy na kształ jak powyżej. Pamiętamy ooczyszczeniu naroża z luźnych elementów przy pomocy szczotki drucianej

 

montaż membrany polimerowej krok 6

Tak przygotowaną kształtkę umieszczemy w narośu odpowiednio ją dociskając

 

Dane techniczne ActiSkin 1200

 

Inforacje techniczne ActiSkin:  Jednostka Wartość
Grubość (wg. EN 1849-2:2019) [mm] ≥1,2
Wodoodporność (wg EN 1928:2000)   Brak spadku ciśnienia podczas testu
Reakcja na ogień (wg EN 13501-1+A1:2009)   Klasa F
Siła rozciągająca wzdłużna (wg EN 12311-2:2013 Metoda A) [N/50mm] ≥1000
Siła rozciągająca poprzeczna (wg EN 12311-2:2013 Metoda A) [N/50mm] ≥1000
Wydłużenie przy zerwaniu - wzdłuż (wg EN 12311-2:2013 Metoda A) [%] ≥600
Wydłużenie przy zerwaniu - poprzecznie (wg EN 12311-2:2013 Metoda A) [%] ≥400
Wytrzymałość na rozdarcie wzdłuż gwoździa (wg EN 12310-1:2018) [N] ≥500
Wytrzymałość na rozdarcie wzdłuż (wg EN 12310-2:2018) [N] ≥550
Wytrzymałość na rozdarcie poprzecznie (wg EN 12310-2:2018) [N] ≥700
Wytrzymałość połączeń na ścinanie (wg EN 12317-2:2010) [N/50mm] ≥750
Wytrzymałość na obciążenie statyczne (wg EN 12730:2015)   20kg, bez wycieków
Wytrzymałość na uderzenie (wg  EN 12691:2018) [mm] 1500
Odporność na starzenie  (wg EN 1926:2000; EN 1847:2009)   Nie ma spadku ciśnienia podczas testu
Odporność na chemikalia (wg EN 1928:2000; EN1847:2009)   Nie ma spadku ciśnienia podczas testu
     
Odporność na przebicie (wg ASTM E154) [kN] 1,60
Odporność na ciśnienie hydrostatyczne (wg ASTM D751) [MPa] 1,32
Opór bocznej migracji wody (wg ASTM D5385 mod1) [m-ciśnienie słupa wody] 71,00
Odporność na słup wody (wg ASTM D5385) [m ciśnienie słupa wody] 71,00
Przyczepność do betonu (wg ASTM D903) [kg] ≥4,54
Wydłużenie - wzdłużne (wg ASTM D412) [%] ≥1061
Wydłużenie - prostopadłe (wg ASTM D412) [%] ≥1050
Wytrzymałość na rozciąganie (wg ASTM D412) [MPa] 35,60
Przyspieszone starzenie (wg ASTM G23 i G153)   Brak znacznego zmniejszenia napięcia i wydłużenia starzonych próbek
Odporność na rozkład (wg ASTM E154) [utrata masy %] 0,8
 Odporność na rozkład (wg ASTM E154)  [utrata przepuszczalności %] 0,0
 Transmisja pary wodnej (wg ASTM E96) [perm] 0,016
 Transmisja pary wodnej po rozpadzie (wg ASTM E96)  [perm] 0,016
 Elastyczność w niskich temperaturach (wg ASTM D1970)   nienaruszona w -29°C
 Przyczepność „Lap Peel” (wg ASTM D1876)  [N/m] 68,08
 Wytrzymałość szwu klejonego 75mm zakładki fabrycznej [ASTM D882]  [N] 351,40
 Absorpcja wody (wg ASTM D570)  [%]  0,059

 

*1 Opór bocznej migracji wody testuje się przez wylewanie betonu i torkretu na membranę z otworem i poddawanie membrany hydrostatycznemu ciśnieniu słupa wody. W teście tym mierzy się opór bocznej migracji wody między betonem a membraną.

 

 

Pakowanie

Pozycja/element  Opakowanie Szacunkowa waga
Ilość na palecie
ActiSkin 1200 (1m) rolka 1x20 m ~30 kg 25 rolek
ActiSkin 1200 (2m)1  rolka 2x20 m ~71 kg 12 rolek
Taśma dwustronna rolka 10 cm x 10 m ~1 kg  
Taśma jednostronna rolka 16 cm x 20 m ~1,1 kg  
Taśma piaskowa rolka 10 cm x 20 m ~2,7 kg  

*1 Towar dostępny tylko na zamówienia - wydłużony czas oczekiwania

 

 

Przechowywanie

 

 

Dokumenty odniesienia

 

Ostrzeżenia i zalecenia BHP

Przy instalacji maty bentonitowej powinno się używać rękawic ochronnych oraz w pełni sprawnych narzędzi.

 

 

 

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń (+48) 22 431 67 89