Mata bentonitowa ActiTex C

Materiały do pobrania

 

Opis produktu

ActiTex C - jest to bentonitowa mata hydroizolacyjna. Membrana ta powstała z połączenia trzech elementów: tkaniny i włókniny polipropylenowej, granulatu bentonitowego wtłoczonego pomiędzy nie oraz dwuwarstwowej folii PE. Zespolenie w jednorodny trwały wyrób gwarantuje proces igłowania, polegający na zahaczeniu specjalnymi igłami włókien z dolnej włókniny i przeciąganiu ich przez warstwę bentonitu poza tkaninę, przez co osiąga się wzajemne połączenie geotekstyliów oraz zamknięcie i ściśnięcie bentonitu. W ActiTex C uzyskuje się dodatkowe wzmocnienie struktury poprzez przygrzanie od strony geowłókniny specjalnej dwuwarstwowej foli PE która nierozerwalnie łączy wszystkie warstwy w jeden trwały monolit.

 

Zastosowanie

 

Zalety:

 

 
Dane techniczne ActiTexu

Inforacje techniczne ActiTex C:  Jednostka Wartość
Masa powierzchniowa (wg. EN 14196) [g/m2] 5500
Masa mieszanki wypełniającej (wg. EN 14196) [g/m2] 5000
Grubość (przy 2kPa nacisku) (wg. EN 9863-1) [mm] 8,0
Wytrzymałośc na rozciąganie
- podłużna
- poprzeczna
[kN/m] 8
8
Odporność na przebicie (wg. EN ISO 12236) [kN] 1,8
Wytrzymałośc na oddzieranie od betonu [kN/m min] 2,6
Wskaźnikowe natężenie przepływu q10 (wg. EN 16416) [m3/m2xs-1] brak przecieku
Przewodnosć hydrauliczna [cm/s] 1 x 1 -10
Odporność na ciśnienie hydrauliczne [m słupa wody] brak ograniczeń
Długość maty w rolce [m] 40/25/10
Szerokość maty w rolce [m] 5/2,5/1,1

 

Dokumenty odniesienia

 

Ostrzeżenia i zalecenia BHP

Przy instalacji maty bentonitowej powinno się używać rękawic ochronnych oraz w pełni sprawnych narzędzi.

 

Przechowywanie i transport

Przed wbudowaniem zabezpieczyć przed wilgocią i czynnikami atmosferycznymi. Mata bentonitowa jest dostarczana na budowę w rolkach.

 

Uwagi

 

Wyłączny dystrybutor: Extrea S.A. ul. Pawła Włodkowica 2c 03-262 Warszawa tel. (+48) (22) 431 67 89 biuro@extrea.pl www.extrea.pl
Producent: GDA sp. z o.o. Maszynowa 30 80-298 Gdańsk

 

 

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń (+48) 22 431 67 89