Mata bentonitowa ActiTex

Materiały do pobrania

 

Opis produktu

ActiTex - jest to bentonitowa mata hydroizolacyjna. Membrana ta powstała z połączenia trzech elementów: tkaniny i włókniny polipropylenowej oraz granulatu bentonitowego wtłoczonego pomiędzy warstwy. Zespolenie w jednorodny, trwały wyrób gwarantuje proces igłowania, polegający na zahaczeniu specjalnymi igłami włókien z dolnej włókniny i przeciąganiu ich przez warstwę bentonitu poza tkaninę, przez co osiąga się wzajemne połączenie geotekstyliów oraz zamknięcie i ściśnięcie bentonitu.

 

Zastosowanie:

 

Zalety

 

Sposób montażu

 

Informacje techniczne

Inforacje techniczne ActiTex:
 Jednostka Wartość
Masa powierzchniowa (wg. EN 14196) [g/m2] 5500
Masa mieszanki wypełniającej (wg. EN 14196) [g/m2] 5000
Grubość (przy 2kPa nacisku) (wg. EN 9863-1) [mm] 8,0
Wytrzymałośc na rozciąganie
- podłużna
- poprzeczna
[kN/m] 8
8
Odporność na przebicie (wg. EN ISO 12236) [kN] 1,5
Wytrzymałośc na oddzieranie od betonu [kN/m min] 2,6
Wskaźnikowe natężenie przepływu q10 (wg. EN 16416) [m3/m2x s-1] 2 x 10 -9
Przewodnosć hydrauliczna [cm/s] 1 x 10 -10
Odporność na ciśnienie hydrauliczne [m słupa wody] brak ograniczeń
Długość maty w rolce [m] 40/30/25/10
Szerokość maty w rolce [m] 5/2,5/1,15

 

 

Dokumenty odniesienia

Certyfikat CE nr 1488-CPR-0413/Z

Deklaracja Właściwości Użytkowych

 

Ostrzeżenia i zalecenia BHP

Przy instalacji maty bentonitowej powinno się używać rękawic ochronnych oraz w pełni sprawnych narzędzi.

 

Przechowywanie i transport

Przed wbudowaniem zabezpieczyć przed wilgocią i czynnikami atmosferycznymi. Mata bentonitowa jest dostarczana na budowę w rolkach.

 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń (+48) 22 431 67 89