EKOBET 0

Materiały do pobrania

 

Skład ogólny

EKOBET 0 to reaktywny nieemulgujący olej, zawierający w swym składzie wysokorafinowaną, nie zawierającą rakotwórczych węglowodanów aromatycznych bazę olejową oraz pakiet przyjaznych środowisku naturalnemu dodatków antyadhezyjnych i antykorozyjnych.

 

Właściwości techniczno-użytkowe
Wygląd jednorodna, klarowna ciecz
Kolor żółty do jasnobrązowej
Lepkość kinetyczna 9-24 mm2/s przy temp. 40ºC
Gęstość 0,88-0,90 g/cm3 przy temp. 15ºC
Temperatura zapłonu nie niższa niż 100ºC

 

PRODUKT POSIADA ATEST HIGIENICZNY PZH

 

Zastosowanie

 

Asortyment

Nr art. Pojemność
litry

Opakowanie
szt.

52401 20 kanister
52402 200 beczka
52403 1000 paletopojemnik

 

Podane wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste umieszczne są na świadectwach jakości dołączonych do każdej partii produktu.

 

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń (+48) 22 431 67 89